Giới thiệu về Vicas Art Studio

Ngày đăng: 06/10/2021 Lượt xem: 470
Mặc định Cỡ chữ

Giới thiệu chung

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập từ năm 1971, với vai trò là một đơn vị nghiên cứu chiến lược và tư vấn chính sách hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch. 

Năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật đương đại (VICAS ART STUDIO) được Viện thành lập với sự phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trở thành một trong những không gian nghệ thuật và sáng tạo đương đại do một đơn vị nhà nước quản lý đầu tiên trong cả nước, có chức năng nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các sáng tạo và thử nghiệm về nghệ thuật đương đại; kết nối cộng đồng nghệ thuật trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật đương đại

  • Nghiên cứu, công bố và giới thiệu các kết quả nghiên cứu về các xu hướng sáng tạo nghệ thuật đương đại.
  • Phát hiện, tuyển chọn và hỗ trợ tổ chức triển lãm/trưng bày cho các nghệ sỹ có xu hướng, có tiềm năng về nghệ thuật đương đại ở Việt Nam. Ưu tiên các nghệ sỹ đương đại trẻ, các nghệ sỹ cư trú ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, phụ nữ,...
  • Tổ chức các sự kiện nghệ thuật gồm thuyết trình, tọa đàm, chiếu phim, trình diễn và các khóa đào tạo thực hành phê bình, giám tuyển và quản lý nghệ thuật.
  • Tổ chức các workshop nghệ thuật trong nước và quốc tế.
  • Thiết lập mạng lưới nghệ sỹ đương đại Việt Nam và kết nối mạng lưới này với cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Tầm nhìn 

Hướng tới nền nghệ thuật đương đại bền bỉ và cho mọi đối tượng ở Việt Nam

Nhiệm vụ

  • Tạo dựng nền tảng bền vững và minh bạch hỗ trợ các nghệ sĩ đương đại Việt Nam bằng việc cung cấp các không gian triển lãm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và nâng cao năng lực…
  • Ưu tiên cho các nghệ sĩ thuộc các nhóm thiểu số: nghệ sĩ từ vùng sâu, xa hoặc phi-thủ đô; nghệ sĩ tự học, nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ có xu hướng thực hành đương đại; nghệ sĩ nữ, nghệ sĩ người dân tộc,…

  • Cung cấp các vẫn động chính sách để tạo dựng môi trường pháp lý tốt hơn và sự thừa nhận nhiều hơn từ khu vực công đối với nghệ thuật và nghệ thuật đương đại ở Việt Nam

  • Phát triển khán giả và thị trường cho nghệ thuật đương đại Việt Nam

  • Củng cố mạng lưới trong các nghệ sĩ đương đại địa phương và giữa nghệ sĩ địa phương với cộng đồng nghệ thuật quốc tế

Bình luận